Sumasamba lyrics

Saturday, April 24, 2010


SUMASAMBA

I
Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan
Sapagka’t ito ang nararapat
Sa katulad mong matapat

II
Dahil sa pag-ibig mo
Ang buhay ko ay nagbago
Sa twina ang ninanais ko
Ay laging maglingkod sa iyo

KORO:
Sumasamba, sumasamo
Naghahandog sa ngalan mo
Pagka’t sa’yo ay nadama
Ang pagmamahal ng Ama

IV
Tunay kang maginoo
Namalas mo sa kalbaryo
Buhay man inalay mo, O Kristo
Upang maligtas ang tao

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave COMMENT here!

About This Blog

Fiat Serviam Choir is a group of people who serve God by singing praises to Him.
And this blog is made to share the daily happenings of us, the activites, and schedules. And also, this blog includes some lyrics I didn't find over the internet thinking it would help others.

Please feel free to explore this blog, and you can suggest some lyrics that I may include here.

And Hit like button. :)

GOD bless us all!

Back to TOP