Minsan lyrics

Saturday, March 26, 2011

MINSAN

Minsan lamang ako’y daraan
Sa daigdig na ito
Kaya anuman ang mabuting
O anumang kabutihan
Ang maari kong ipadama
Itulot ninyo magawa ko ngayon
Ang mga bagay na ito

KORO:
Nawa’y ‘wag ko itong ipagpaliban
O ipagwalang bahala
Sapagkat di na ‘ko muling daraan
Sa ganitong mga landas

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave COMMENT here!

About This Blog

Fiat Serviam Choir is a group of people who serve God by singing praises to Him.
And this blog is made to share the daily happenings of us, the activites, and schedules. And also, this blog includes some lyrics I didn't find over the internet thinking it would help others.

Please feel free to explore this blog, and you can suggest some lyrics that I may include here.

And Hit like button. :)

GOD bless us all!

Back to TOP